Ouch!

Marge: Homer, aquí alguien que cree poder ayudarte!
Homer: Batman?
Marge: no, un científico
Homer: Batman es científico?
Marge: QUE NO ES BATMAN!!!